Výkaz o majetku a záväzkoch pre neziskovú účtovnú jednotku (od roku 2012)


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

za rok 2012, 2013

Tlačivo v PDF

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Majetok je časť aktív ÚJ, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, dajú sa oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe (v sústave jednoduchého účtovníctva sa vykazujú vo výkaze o majetku a záväzkoch). Záväzok je povinnosť ÚJ, ktorá vznikla z minulých udalostí, od splnenia ktorej sa očakáva, že bude mať za následok zníženie ekonomických úžitkov v ÚJ, dá sa oceniť a vykazuje sa v účtovnej závierke v súvahe (v sústave jednoduchého účtovníctva sa vykazuje vo výkaze o majetku a záväzkoch).


Formulár vydáva:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Vo formulári sú tieto zmeny: zaokrúhlenie sa zmenilo na dve desatinné miesta, pribudol Kód DIC, SID, SK NACE.

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video