Údaje na účely vedenia evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia zamestnancov malých závodov


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Informácie:

Zákon ukladá zamestnávateľom povinnosti pri vykonávaní sociálneho poistenia (do ktorého spadá aj dôchodkové poistenie) za zamestnancov, ktorí sú vo vzťahu k nim v pracovnom pomere alebo v inom právnom vzťahu. Ide o povinnosť viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi.


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video