Súhrnný výkaz k DPH - príloha


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Starší vzor

Informácie:

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty obsahuje identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pridelené platiteľovi dane v tuzemsku, IČ DPH nadobúdateľa pridelené v inom členskom štáte EÚ, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a údaje o dodanom tovare oslobodenom od DPH, ktorý dodal platiteľ dane registrovaný pre DPH v Slovenskej republike z tuzemska do iného členského štátu v príslušnom kalendárnom štvrťroku - nadobúdateľovi (osobe identifikovanej pre DPH v inom členskom štáte) a/alebo - na svoje podnikanie podľa § 8 ods. 4 zákona o DPH a/alebo - v rámci trojstranného obchodu druhému odberateľovi tovaru.


Formulár vydáva:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video