Príloha k žiadosti o registráciu pre daň z pridanej hodnoty - skupina


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Formulár sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1.1. kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti o registráciu skupiny, ak je žiadosť o registráciu podaná do 31.10. príslušného kalendárneho roka. Ak je žiadosť o registráciu skupiny podaná po 31.10. kalendárneho roka, daňový úrad vykoná registráciu skupiny k 1.1. druhého kalendárneho roka nasledujúceho po podaní žiadosti. Prvé registrácie budú k 1.1.2010. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom dane a zaniká platnosť osvedčení o registrácii pre daň a jednotlivých identifikačných čísiel jednotlivých členov skupiny. Za skupinu koná pre účely zákona o DPH len poverený zástupca skupiny, ale všetci členovia skupiny zodpovedajú spoločne a nerozdielne za povinnosti skupiny vyplývajúce zo zákona o DPH.


Formulár vydáva:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Pouze drobné změny ve vzhledu.

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video