Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Elektronické podanie

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Prehľad je povinný predkladať zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, miestne príslušnému správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka.


Formulár vydáva:
Finančná správa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Nevypĺňa sa údaj "Daňový úrad". Zmena textu v záhlavie "Údaje o osobe, ktorá podáva prehľad za zamestnávateľa" za "Údaje o dedičovi alebo zástupcovi alebo správcovi v konkurznom konaní". Minimálne zmeny textu v I. časti (doplnenie o text "§ 33 zákona"). V II. časti sa text "suma zamestnaneckej prémie" zmenil na "suma daňového bonusu". V III. časti pribudol riadok "Žiadame o poukázanie sumy rozdileu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (§ 38 ods. 6 zákona)".

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Podrobné porovnanie pokynov

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video