Oznámenie poistenca / platiteľa poistného Dôvera+ ZP


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní: a) zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu, b) zmenu platiteľa poistného, c) skutočnosti rozhodujúce pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca, d) skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné. Oznámenie poistenca/platiteľa sa vyplňuje: - pri zmene osobných údajov poistenca (meno, priezvisko, rodné číslo), - pri zmene adresy trvalého bydliska alebo kontaktnej adresy, - pri zmene platiteľa poistného, - pri nahlásení výšky preddavkov na poistné (vyplňuje iba samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ), - pri zmene výšky preddavkov na poistné (vyplňuje iba samostatne zárobkovo činná osoba alebo samoplatiteľ).


Formulár vydáva:
DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Nová podoba formulára.

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Podrobné porovnanie pokynov

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video