Oznámenie o zmene údajov servisnej organizácie zapísanej v registri servisných organizácií


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Elektronické podanie

Tlačivo v PDF

Informácie:

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, ak dôjde k zmene skutočností uvedených v žiadosti o zápis do registra servisných organizácií (podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo § 5 ods. 1 písm. b) citovaného zákona alebo ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc), servisná organizácia je povinná tieto zmeny oznámiť daňovému úradu servisnej organizácie v lehote do 15 dní odo dňa kedy vznikli.


Formulár vydáva:
Finančná správa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video