Oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

SPDLHO2

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Tlačivo vypĺňa a predkladá predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti a) plní lieh do spotrebiteľského balenia liehu, označuje spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou a uvádza ho do daňového voľného obehu (na trh na konečnú spotrebu), b) prijíma spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane alebo ho dováža z územia tretieho štátu, označuje ho kontrolnou známkou a uvádza ho do daňového voľného obehu (na trh na konečnú spotrebu) alebo do colného režimu voľný obeh, c) prijíma spotrebiteľské balenie liehu mimo pozastavenia dane a ďalej ho uvádza na trh, a to právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie liehu odberateľovi, ktorého identifikačné údaje sú mu známe d) prijíma spotrebiteľské balenie liehu mimo pozastavenia dane a predáva ho odberateľovi, ktorého identifikačné údaje mu nie sú známe, alebo predáva lieh zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu na mieste, e) vydáva spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe v inom členskom štáte, f) vyváža spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane alebo mimo režimu pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe so sídlom na území tretieho štátu, g) vydáva spotrebiteľské balenie liehu mimo režimu pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá v rámci podnikania obchoduje s takýmto liehom, h) vydáva spotrebiteľské balenie liehu z veľkoobchodných jednotiek odberateľovi liehu, ktorého identifikačné údaje sú mu známe.


Formulár vydáva:
Ministerstvo financií (MF SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Celkové usporiadanie strán. Výrazné zmeny aj v pokynoch.

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Podrobné porovnanie pokynov

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video