Evidenčný list pre fyzickú / právnickú osobu


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Tlačivo v PDF

Informácie:

Ak v rámci autorizácie majú byť registrovanému používateľovi pridelené prístupové práva k dátam fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dosiaľ nebola registrovaná u správcu dane a nebolo jej pridelené DIČ je potrebné, aby táto osoba, prípadne používateľ elektronických služieb (ak má na tento úkon udelené plnomocenstvo) predložil údaje potrebné pre evidenciu fyzickej osoby alebo právnickej osoby v registri daňových subjektov. Pri autorizácii na daňovom úrade môže údaje oznámiť vyplnením „evidenčného listu“, alebo písomne v ľubovoľnej neštruktúrovanej podobe (napr. oznámením), prípadne ústne do zápisnice u správcu dane. Rozsah oznámených údajov musí zodpovedať minimálne rozsahu údajov uvedených v evidenčnom liste. Evidenčný list obsahuje základné identifikačné a lokačné údaje nevyhnutné k zápisu osoby do registra daňových subjektov.


Formulár vydáva:
Finančná správa

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

#zmeny

Súvisiace formuláre

    #souvisejiciform

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video