Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel (platné od roku 2015)


Stiahnuť a vyplniťiba pre windows

Platné od roku 2015

Elektronické podanie

Tlačivo v PDF

Súvisiace formuláre

Starší vzor

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Informácie:

Predmetom dane je motorové vozidlo a prípojné vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo, osobitné evidenčné číslo alebo zvláštne evidenčné číslo v Slovenskej republike, vozidlo dovezené do Slovenskej republiky, ktoré nie je považované za vozidlo v medzinárodnej cestnej premávke a držiteľ vozidla nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, patrí do kategórie vozidiel M, N a do kategórie vozidiel O a používa sa na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. Tlačivo predkladá daňovník miestne príslušnému daňovému úradu podľa miesta evidencie vozidla.


Formulár vydáva:
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru

Zmeny vo formulári: I.Oddiel Údaje o daňovníkovi- pribudol email II.Oddiel Údaje o osobe, ktorá podáva daňové priznanie III. Oddiel Výpočet dane - veľké zmeny IV. Oddiel Sumarizácia dane za všetky vozidlá z daňového priznania - veľké zmeny VI. Oddiel Žiadosť o vrátenie daňového preplatku - pribudol IBAN

Podrobné porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Podrobné porovnanie pokynov

Přizpůsobte si zobrazenie porovnaní v PDF na 2 stránky vedľa seba

Súvisiace formuláre

Výhody FORM studia proti stiahnutiu PDF

 Formulár vo FORM studiuPDF tlačivo
TlačÁnoÁno
Vyplnenie na počítačiÁnoNie
KontrolyÁnoNie
VýpočtyÁnoNie
Elektronické podanieÁnoNie
ArchiváciaÁnoNie
  Stiahnúť a vyplniť Stiahnúť PDF
Stiahnúť a vyplniťjen pro windows Stiahnúť PDF

Prečo stiahnúť a vyplniť formulár vo FORM studiu?

Pretože všetko chcete robiť rýchlo a pohodlne.

Netrápte sa hľadaním formulárov a zisťovaním, ako ich správne vyplniť a podať na úrad.

FORM studio je inteligentný program, ktorý všetko vykoná za vás. V databázi formulárov rýchlo vyhľadá ten váš. Sám urobí výpočty a automaticky doplní údaje z predchádzajúcich formulárov. Umožní elektronické podanie formulárov lebo odoslanie na úrad.

Pozrite sa na ďalšie výhody FORM studia >>>

lebo na video (v češtine) >>>

Pozrite si video