Elektronické daňové doklady

Daňové doklady (faktury) za službu Servis a za elektronické licencie zasielame zákazníkom v elektronickej forme e-mailom vo formáte PDF. Dokumenty sú elektronicky podpísané a spĺňajú všetky náležitosti daňových dokladov podľa platnej legislatívy SR a smerníc EU.

Daňový doklad v PDF je priložený v e-mailovej správe, ktorou potvrdzujeme úhradu predplatného služby Servis alebo dodanie licencie. Dokument si môžete zobraziť a vytlačiť pomocou programu Adobe Reader.

V e-maile je taktiež vložená elektronická faktúra vo formáte ISDOC. Ten si môžete naimportovať do ekonomického softwaru, ak ho podporuje, alebo zobraziť pomocou ISDOCReaderu. Viac informácií o tomto formáte nájdete na www.isdoc.org.

Doklady sú po odoslaní k dispozícii i spätne v užívateľskej zóne, do ktorej sa môžete prihlásiť v ľavom hornom rohu tejto stránky.

Elektronický podpis daňového dokladu je potrebný pre archiváciu dokladu v elektronickej podobe. Ak si doklad vytlačíte, stráca elektronický podpis z hľadiska účtovníctva a DPH význam z pohľadu archivácie. Získate doklad v papierovej forme, ktorý vypadá úplne rovnako ako keď vám ho zašleme poštou. Obsahuje všetky náležitosti určené platnou legislatívou, neobsahuje podpis osoby ani odtlačok pečiatky.

Niektorí zákazníci eště občas požadujú na daňovom doklade podpis, prípadne pečiatku. Pre ručné podpísanie ani odtlač pečiatky nie je žiadny legislatívny dôvod, preto ho tieto doklady neobsahujú.

Doklady zasielané elektronickou cestou (e-mailom) sú podpísané elektronickou značkou spoločnosti KASTNER software s.r.o [IČ 25591169]. Elektronická značka je založená na rovnakom princípe ako elektronický podpis, avšak nejde o podpis konkrétnej osoby, ale o označenie technického zariadenia, na ktorom bol dokument podpísaný.

Ak pre zobrazenie dokumentov použijete Adobe Reader, objaví sa v ľavej časti okna záložka Podpisy, kde si môžete skontrolovať podpísanie dokumentu a prípadne zobraziť podrobnosti o certifikáte, ktorým je dokument podpísaný. Platnosť certifikátu si môžete overiť taktiež na stránke vydavateľa - PostSignum QCA . Použite pole "Vyhľadávanie podľa sériového čísla certifikátu", kde zadáte sériové číslo certifikátu (v informaciách o certifikáte v záložke "Podrobnosti"). Pokiaľ sú v čísle medzery je ich potrebné zmazať a ďalej pred číslo zapísať "0x" z dôvodu určenia hexadecimálneho formátu (viď pomoc na stránke).

Späť na predchádzajúcu stránku