Elektronické daňové doklady - certifikáty

Zobrazenie certifikátu v programe Adobe Reader

Ak je PDF súbor elektronicky podpísaný, zobrazí sa v programe Adobe Reader (verzia viď poznámka dole) na ľavej strane okna záložka Podpisy. Po kliknutí na túto záložku sa zobrazí informácia o podpisoch. Kliknutím pravého tlačidla myši na podpise je možné vybrať z ponuky voľbu Overiť podpis a voľbu Vlastnosti.

Prostredníctvom voľby Vlastnosti zobrazíte podrobnosti o podpise. Na záložke Autor podpisu nájdete tlačidlo Zobraziť certifikát, pomocou ktorého otvoríte okno s detailnými informáciami o certifikáte.

V súvislosti s elektronickým podpisom vzniká potreba overenia dôveryhodnosti certifikátu a jeho platnosti. Adobe Reader umožňuje použiť dva rôzne spôsoby overenia dôveryhodnosti certifikátov:

  • využitie úložiska certifikátov vo Windows (štandardný systémový spôsob práce s certifikátmi)
  • využitie certifikátu uloženého v súbore PDF (nastavenie len pre Adobe Reader)

Zobrazenie podpisu v Adobe Reader 9

Zobrazenie podpisu v Adobe Reader

Rozdiel v uvedených spôsoboch overenia certifikátov je v tom, že ak zvolíme "využitie úložiska vo Windows", Adobe Reader bude automaticky dôverovať certifikátom nainštalovaným v systéme Windows a bude ich overovať podľa štandardných pravidiel. Pri použití druhej možnosti, užívateľ sprostredkuje informáciu programu Adobe Reader, že certifikát považuje za dôveryhodný nezávisle na nastavení v systéme. Odporúčame používať prvú možnosť.

Nastavenie dôveryhodnosti certifikátu v programe Adobe Reader

V hlavnej ponuke programu Adobe Reader vyberte voľbu Úpravy | Predvoľby ... V dialógu, ktorý sa otvorí, vyberte v obsahu naľavo položku Zabezpečenie. Stlačte tlačidlo Ďalšie predvoľby... Následne zvoľte záložku Integrácia s Windows a zaškrtnite voľbu Povoliť import a používanie identít z úložiska certifikátov Windows. Následne zaškrtnite voľbu Overovanie podpisov a potvrďte nastavenie tlačidlom OK. Potom uložte nastavenie dialógu Predvoľby tlačidlom OK.

Nastavenie dôveryhodnosti certifikátu uloženého v súbore PDF

Ak sa rozhodnete pre druhý variant nastavenia dôveryhodnosti, tak pri zobrazení certifikátu (viď vyššie) vyberte záložku Dôveryhodnosť a stlačte tlačidlo Pridať k dôveryhodným identitám. Následne bude Adobe Reader považovať certifikát za dôveryhodný.

Poznámka: Uvedený popis sa vzťahuje k programu Adobe Reader verzia 9 v slovenskej verzii.

Späť na predchádzajúcu stránku