íElektronické daňové doklady - legislatívne zdroje | KASTNER software

e

Elektronické daňové doklady - legislatívne zdroje

Elektronické daňové doklady predstavujú modernú formu obchodnej komunikácie, ktoré prináša zúčastneným stranám celý rad výhod:

  • jednoduchá manipulácia s daňovým dokladom v elektronickej podobe
  • jednoduchá možnosť tlače (i opakovanej)
  • jednoduchá archivácia podpísaných dokumentov
  • skrátenie času potrebného na doručenie dokladu druhej osobe (rádovo v minútach)
  • bezpečné overenie platnosti podpisu

Späť na predchádzajúcu stránku